DORPSRAAD LEPELSTRAAT

logo info700                   

 

Beste leden en genodigden van de dorpsraad,

Op 29 sept. a.s. zijn jullie vanaf 20.00  van harte welkom in “het weike” voor een vergadering met de volgende agenda:

*Opening door de voorzitter.

*Mededelingen/aanmelden spoed onderwerpen/ander onderwerp.

*Ingekomen/uitgaande post + goedkeuring notulen.

   1.Economie:

           1.1 Kwaliteit Glasvezel netwerk Lepelstraat.

   4.Cultuur historisch:

           4.1 Wijzigingen / update visie Culture historie

                                       

   5.Wonen:

           5.1 Terugkoppeling resultaat  bijeenkomst werkgroep wonen (10 sept.)

           5.2 Ideeën van de vervolgstappen, Rapport wonen Lepelstraat.

           5.3 Status Antonius plan renovatie / nieuwbouw.

           5.4 Woning toewijzing Stadlander / Zuidwest-Wonen Lepelstraat. 

                                                           

   6.Soc.culturele voorziening:

           6.1 Beiaardier kopij voor 8-11 inleveren.

            6.2 Subsidie aanvraag Dorpsraad budget 2021.

           6.3 Reactie Dorpsraad/bezuinigen B.o.Z

 Rondvraag/sluiting.

 • Informatie geschikt voor plaatsing op Facebook.

Nieuwsflits

 • Glasvezel, 37% kiest voor glasvezel.
   
  De inwoners van Lepelstraat hebben massaal glasvezel voor nu en de toekomst gesteund. Als Dorpsraad vinden we het fijn dat het idee gerealiseerd kan worden en de inwoners dit ook vinden.
  Belangrijk voordeel is dat er straks in ons dorp uit 3 systemen met nog meer aanbieders gekozen kan worden. ADSL, COAX of GLASVEZEL. Meer keuze en hopelijk meer concurrentie.
   
 • Vergadering bijwonen?

  Zoals U op onze website kunt zien vergaderen we regelmatig maar hebben veel mensen geen idee wat we allemaal doen.

   

  Om meer bekendheid te geven komt ongeveer 1 week voor de vergadering de agenda online.

   

  U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.