Functie van de Dorpsraad

De Dorpsraad Lepelstraat bestaat uit een aantal vrijwilligers, die zich als doel gesteld hebben, om de leefbaarheid in ons dorp te behouden of zelfs te verbeteren. 


Na herindeling van de gemeente is gebleken dat hier zeker behoefte aan is. In de kleinere dorpen in Nederland dreigen allerlei voorzieningen verloren te gaan.


De leden van de Dorpsraad zetten zich in om bij de gemeente Bergen op Zoom, als dorp, serieus genomen te worden. Het is de bedoeling dat de dorpsraad een schakel vormt tussen de Lepelstraatse bevolking en de gemeente. Vandaar dat de Dorpsraad van tijd tot tijd tracht de problemen van het dorp te inventariseren. Tevens worden de leden regelmatig benaderd met problemen van de bewoners. De dorpsraad zal dan proberen deze problemen op te lossen of helpen oplossen. 

Ook kunnen ze helpen om de juiste weg te vinden in de ambtelijke molen binnen de gemeente Bergen op Zoom.